Connect with us

Hvad søger du?

Hotel

Hotelbranchen: “Airbnb-aftalen er historisk”

HORESTA er meget tilfreds med, at Airbnb og den danske regering i dag har underskrevet en aftale om frivillig indberetning af Airbnb-udlejernes indtægter.

”Det er historisk, at det er lykkedes at få landet en aftale af denne karakter. Airbnb-udlejningen har været ‘Det vilde Vesten’ de første ti år på det danske marked. Derfor har vi i HORESTA gennem mange år efterlyst en regulering, og det har vi nu fået. Det kan vi kun være tilfredse med,” siger Katia K. Østergaard, der er adm. direktør i HORESTA, der organiserer arbejdsgivere i hotel- og restaurationsbranchen.

HORESTA mener, at Airbnb grundlæggende bidrager positivt til dansk turisme, men har kritiseret, at tjenesten var ureguleret og derfor skævvred konkurrencen til det etablerede erhverv.

Nu er der indgået politisk forlig om et maksimalt antal udlejningsdage, nye fradragsregler samt en automatisk indberetning af lejeindtægter til SKAT, som Airbnb har skrevet under på.

”Det er klart, at modellen havde set anderledes ud, hvis HORESTA frit kunne vælge fra alle hylder. Men særligt sat i forhold til, hvad det oprindelige udspil fra regeringen rummede, ser det rigtig godt ud. Vi er gået fra et udspil, som i princippet kun lagde loft over antallet af udlejningsdage, hvis den enkelte kommune besluttede det. Nu har vi fået indført maksimalt 70 udlejningsdage. Dertil kommer så den automatiske skatteindberetning. Det er en helt anden form for regulering, som vil få stor betydning,” siger Katia K. Østergaard.

Hun undrer sig dog over, at det skal tage tre år, før staten er klar med en teknisk løsning på indberetningen fra Airbnb.

Derudover savner HORESTA en model for indberetning af antallet af Airbnb-overnatninger til Danmarks Statistik, således at udviklingen kan følges i det nationale turismeregnskab på lige fod med alle andre turistovernatninger i Danmark.

Fik du læst ...

Iværksætteri

Nyt liv på havnen: Hvad får et norsk-amerikansk surferpar til at starte et surfcenter op på Møn? Og hvad får Møn ud af det?

Nyheder

Sønderjyske borgmestre og turismeaktører sender fælles nødråb i brev til ministre og Folketinget.

Ideer

En ny lokal bookingportal i Skagen er meget mere end et opgør med de udskældte OTA'er.

Iværksætteri

Pia Stigaard Skammelsen og hendes iværksætteridé Oh So Quiet har stor succes i Thy og Nordvestjylland - nu breder hun konceptet ud.