Connect with us

Hvad søger du?

Outdoor & Miljø

Fisketegnsmillioner skal tilbage til naturen

Salg af fisketegn forventes i år at give indtægter på cirka 40 millioner kroner, som skal anvendes til fiskepleje og til at styrke bestandene. Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen er klar med Handlingsplanen for Fiskepleje 2017.

Lyst- og fritidsfiskeri er en populær hobby for rigtig mange danskere og udenlandske gæster.

Sidste år udstedte Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 222.000 fisketegn til de mange mennesker, der enten fisker efter den store fangst, eller dem, der bare vil bruge en weekend med venner og familie ved de danske kyster, langs vandløb og søer.

Pengene til fiskeplejen kommer fra indtægterne fra lyst- og fritidsfiskertegn, som i år forventes at beløbe sig til ca. 40 mio. kr.

De penge skal nu bruges til at styrke fiskebestandene og fremme fiskenes leveforhold. En indsatsen, der i anden række også gavner lystfiskerturismen.

“Det giver god mening, at de mange gode timer, som lyst- og fritidsfiskere bruger med fiskestangen eller rusen, giver indtægter, som bliver sendt tilbage naturen, til forskning og fiskepleje. Det er et fornuftigt kredsløb, der sikrer, at der også er fisk at fange fremover. Frivillige lyst- og fritidsfiskere over hele landet udfører en stor del af arbejdet med fiskepleje, og det vil jeg gerne takke for,” siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

“Lystfiskernes betydelige økonomiske bidrag til fiskeplejen via fisketegnet og de lokale lystfiskeres kæmpestore frivillige arbejde med naturgenopretning og bestandsophjælpning i vandløb og søer er en helt afgørende forudsætning for, at vi kan realisere vores vision om at skabe et godt lystfiskeri for alle i en rig natur med flere vilde fisk. Jeg er glad for, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen anerkender den indsats,” siger Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

I Handlingsplanen for Fiskepleje 2017 er der blandt andet afsat penge til udsætning af små ørreder og forbedring af deres levesteder.

En del af de små ørreder fanges senere som store havørreder, og for at sikre den bedst mulige forvaltning af ørredbestandene er det vigtigt at vide, i hvilket omfang ørred indgår som bifangst.

Et projekt, som gennemføres i Ringkøbing og Nissum Fjorde har bla. til formål at belyse dette.

Der er også sat penge af til DNA-undersøgelser af havørreder, som skal skabe viden om, hvor de havørreder, der fanges langs vores kyster, stammer fra. Det er vigtig viden i forhold til den biologiske forvaltning af bestanden og i forhold til at optimere fiskeriet langs kysterne, så fiskeriet bliver endnu bedre.

Danmark skal være attraktivt lystfiskerland

Årets Handlingsplan for Fiskepleje offentliggøres samtidig med, at arbejdet med en ny lystfiskerstrategi er sat i gang. Jakob Ellemann-Jensen er sat i spidsen for en arbejdsgruppe, der blandt andet tæller repræsentanter for kommunerne, fiskeriforeninger, og turismeerhvervet.

I slutningen af året skal arbejdsgruppen fremlægge sine anbefalinger til en strategi, der kan gøre dansk lystfiskeri endnu mere populært.

“Danmark har ideelle forhold til lystfiskeri. Det er vi mange, der sætter pris på, og det er der efterhånden også mange turister, der har opdaget. Når vi selv og lystfiskerturisterne kaster linen ud ved de danske kyster, i vandløb og søer danner det ringe i vandet, så det også kommer danske kommuner og turismeerhverv til gavn. Der er et stort økonomisk potentiale i lystfiskerturismen, og nu kigger vi i arbejdsgruppen blandt andet på, hvordan vi bedst kan indfri det potentiale,” siger Jakob Ellemann-Jensen.

En ny rapport fra Center for Regional- og Turismeforskning viser, at det samlede forbrug blandt lystfiskere og lystfiskerturister i Danmark ligger på ca. 1,1 mia. kr.

Fakta:

Handlingsplanen for Fiskepleje er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og DTU Aqua sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerforbund, Danmarks Fiskeriforening PO og Dansk Kystfiskerforening. Desuden har Landbrugs & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Akvakultur, Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen været med til at rådgive om planen.

Fik du læst ...

Iværksætteri

Nyt liv på havnen: Hvad får et norsk-amerikansk surferpar til at starte et surfcenter op på Møn? Og hvad får Møn ud af det?

Nyheder

Sønderjyske borgmestre og turismeaktører sender fælles nødråb i brev til ministre og Folketinget.

Ideer

En ny lokal bookingportal i Skagen er meget mere end et opgør med de udskældte OTA'er.

Iværksætteri

Pia Stigaard Skammelsen og hendes iværksætteridé Oh So Quiet har stor succes i Thy og Nordvestjylland - nu breder hun konceptet ud.