Connect with us

Hvad søger du?

turisme.nuturisme.nu

Camping & feriehuse

Efterlysning: Campingpladser og lystbådehavne der vil gå nye veje til vækst

En ny rapport præsenterer otte bud på, hvordan campingpladser og lystbådehavne kan skabe ny feriehuslignende overnatningskapacitet. Nu skal de testes, og Dansk Kyst- og Naturturisme søger derfor partnere, der vil gå nye veje til vækst.

I det tyske Østersø-resort Olpenitz har man opført flydende sommerhuse. Den slags løsninger vil Dansk Kyst- og Naturturisme gerne afprøve i Danmark. (Foto: Korvettenkapitän)
I det tyske Østersø-resort Olpenitz har man opført flydende sommerhuse. Den slags løsninger vil Dansk Kyst- og Naturturisme gerne afprøve i Danmark. (Foto: Korvettenkapitän)
I det tyske Østersø-resort Olpenitz har man opført flydende sommerhuse. Den slags løsninger vil Dansk Kyst- og Naturturisme gerne afprøve i Danmark. (Foto: Korvettenkapitän)

I det tyske Østersø-resort Olpenitz har man opført flydende sommerhuse. Blandt andet den slags løsninger vil Dansk Kyst- og Naturturisme gerne afprøve i Danmark. (Foto: Korvettenkapitän)

En helt ny rapport præsenterer otte bud på, hvordan campingpladser og lystbådehavne kan skabe ny feriehuslignende overnatningskapacitet.

Nu skal de otte forslag testes, og Dansk Kyst- og Naturturisme søger derfor partnere, der ønsker at arbejde med etablering af ny overnatningskapacitet.

Campingpladser og lystbådehavne er udfordret

Samtidig med at efterspørgslen på feriehuse flere steder overstiger udbuddet, udfordres campingpladser og lystbådehavne af stagnerende eller ligefrem faldende overnatningstal.

Det er til trods for, at de ofte tilbyder både attraktive, kystnære beliggenheder og nærhed til oplevelser.

Dansk Kyst- og Naturturisme sætter derfor med projektet ’Feriehus i nye rammer’ fokus på potentialet i at tænke de to udfordringer sammen – både fra et forretningsperspektiv og fra et gæsteperspektiv.

Første fase af projektet er nu afsluttet, og resultatet er en feasibility-analyse, der præsenterer otte bud på, hvordan campingpladser og lystbådehavne kan etablere rentabel og markedsrelevant overnatningskapacitet.

Fire scenarier for campingpladser og fire for lystbådehavne

Analysen indeholder desuden en kortlægning af reguleringsmæssige, økonomiske og markedsmæssige forhold.

”Analysen gennemgår fire scenarier med udgangspunkt i campingpladser og fire scenarier med udgangspunkt i lystbådehavne, og de varierer i både omfang og investeringstyngde,” siger Mette Greisen Damsgaard, udviklingskonsulent i Dansk Kyst- og Naturturisme og projektleder på ‘Feriehus i nye rammer’.

“Det er for eksempel scenarier og forretningsmodeller for etablering af hytter, flydende huse, lystbåde til udlejning eller udvikling af resorts på campingpladser og i lystbådehavne,” siger hun.

”Det vil langt fra være alle campingpladser og lystbådehavne, som scenarierne vil være relevante for, men projektets tankesæt og resultater giver nogle nye muligheder, som det er værd at udforske nærmere.”

Demonstrationsprojekter skal afprøve ideerne

Udgangspunktet for projektet har fra starten været at tænke feriehuslignende overnatningskapacitet ind i lystbådehavne og på campingpladser.

Dels for at styrke udbuddet og bredden af det efterspurgte feriehusprodukt, og dels for at gentænke campingpladser og lystbådehavnes rolle i forhold til produktsortiment og tiltrækning af nye målgrupper.

Næste skridt er netop at udforske scenarierne i form af en række demonstrationsprojekter.

Derfor søger Dansk Kyst- og Naturturisme nu partnere, som har en overordnet strategi om kapacitetsopbygning, der ligger inden for rammerne af de skitserede scenarier, og som gerne vil indgå i et målrettet forløb med andre campingpladser eller lystbådehavne, hvor der er mulighed for sparring, videntilførsel, netværk og et fælles ønske om at skabe nye, attraktive overnatningstilbud.

LÆS mere om, hvordan du kommer med i projektet her:  

partnersoegning_feriehus-i-nye-rammer

LÆS hele rapporten ‘Feriehus i nye rammer’
feasibilityanalyse_feriehus-i-nye-rammer_forretningsmodeller (1)

Fik du læst ...

Iværksætteri

Backlands Gravel Festival vil være den to-hjulede pendant til Heartland-festivalen. Odsherred bliver første vært – flere destinationer tripper for at være med.

Politik

Frederikshavn satser benhårdt på turismen og vejen til vækst går gennem de nye, store destinationsselskaber, siger borgmester Birgit S. Hansen.

Nybyggerne

Marsk Tårnet i Skærbæk har fået en forrygende modtagelse af publikum – og den nye attraktion har sat Skærbæk på verdenskortet.

Outdoor

Vandring stormer frem i popularitet, og en vandringsweekend kan skabe basis for genbesøg, lyder det fra eventkoordinator Pernille Mulvad Møller, RebildPorten.