Connect with us

Hvad søger du?

turisme.nuturisme.nu

Debat

Alternativ overnatning: En katalysator for vækst i turismen

KRONIK: Flere og flere turister efterspørger andet end en hotelseng, når de rejser.  Det giver muligheder for at skabe vækst i lokalområder, der ellers ikke har et stærkt overnatningsudbud. Men at skabe nye og alternative overnatningsmuligheder kræver tålmodighed – for vejen fra idé til den første overnatning kan være både lang og ujævn, og er fyldt med bureaukrati. Til gengæld kan der vente gevinster for både iværksættere med de gode ideer og for hele destinationen.

Havhytten i Roskilde Fjord ved Hvide Klint (Halsnæs kommune), er et flydende shelter man kan booke. Specielt velegnet for havkajakgæster. (Foto: Henrik Numelin)
Nanna Balsby, (tv.) og Bettina Kampmann undersøger i dagens kronik, hvordan alternative overnatningsformer kan blive en katalysator for vækst i turismen.

Nanna Balsby, (tv.) og Bettina Kampmann undersøger i dagens kronik, hvordan alternativ overnatning kan blive en katalysator for vækst i turismen.

KRONIK: Af Nanna Balsby, NB Tourism og medejer af Løvtag Treetop Hotel og Bettina Kampmann, projektchef i VisitNordsjælland

Vil du overnatte i en hængekøje højt oppe i trætoppene? Eller et flydende shelter midt ude på fjorden?

Alternativ overnatning er en oplevelse i sig selv, noget der tiltaler barnet i os – det legende – og som giver mulighed for at få bedre indblik i lokalmiljøet; både naturen og de mennesker, der bor her.

Derfor er der også en vilje til at betale lidt ekstra for alternativ overnatning.

Men for at etablere alternative overnatningsmuligheder er samarbejde mellem iværksætter og kommune essentielt, da især planloven kan være en udfordring.

Også samspillet mellem iværksætter og andre lokale aktører en vigtig faktor, da det åbner for flere muligheder for oplevelser for turisterne og mere tilknytning til det lokale.

Det alternative overnatningssted kan derfor bidrage til en styrket destination.

En katalysator for vækst og udvikling i nærområdet

Alternativ overnatning kan være en katalysator for vækst i turismen. Særligt, hvis der ikke er et stærkt udbud af traditionelle overnatningsformer. (Arkivfoto)

Alternativ overnatning kan være en katalysator for vækst i turismen. Særligt, hvis der ikke er et stærkt udbud af traditionelle overnatningsformer. (Arkivfoto)

Alternative overnatningsformer drejer sig ikke kun om at sælge en seng at sove i, men handler også i høj grad om at skabe oplevelser.

Derfor er det vigtigt, at den enkelte kommune arbejder strategisk med de stedbundne værdier, hvor alternative overnatningsformer kan være en katalysator for udvikling og vækst i for eksempel landdistriktszoner.

At etablere alternative overnatningsformer kræver også samarbejde med andre lokale aktører og foreninger, og at man inddrager borgere og fx sommerhusejere.

Ad denne vej kan man skabe en stærkere forståelse for, hvordan det nye overnatningssted kan virke som katalysator for hele området og ikke kun for iværksætteren selv.

Man skal undersøge, hvad der rør sig lokalt?

Hvad er de lokale stolte af?

Hvilke fortællinger kan de lokale bidrage med for at skabe en større ’sense of place’ for turisten?

Ved at inddrage andre virksomheder og aktører i at skabe oplevelser for den overnattende gæst bliver der skabt ’ringe i vandet’ for hele destinationen.

HVIS DU SYNES OM VORES ARTIKLER, SÅ KLIK PÅ DETTE LINK OG BLIV VEN MED TURISME.NU PÅ FACEBOOK

Efterspørgsel efter det unikke og lokale

Vi lever i en tidsalder med mere velstand, både i Danmark og på vores primære markeder.

Det gælder for den populære målgruppe ’voksne med børn’ (de 30-50 årige) men også for de yngre turister og ældre generationer, der er mere sunde og aktive.

Turisterne bruger en del af denne velstand på oplevelser, herunder rejser. Ifølge VisitDenmark står turismen i Danmark nu for 3,5% af den danske eksport.

Ferien bruges ikke kun på én aktivitet, men der veksles mellem afslapning i hængekøjen og ’ud-og-se aktiviteter’ som en mountainbike tur i Store Dyrehave eller besøg på Kronborg.

Disse tendenser spiller godt sammen med efterspørgslen for alternativ overnatning.

Havhytten i Roskilde Fjord ved Hvide Klint (Halsnæs kommune), er et flydende shelter man kan booke. Specielt velegnet for havkajakgæster. (Foto: Henrik Numelin)

Havhytten i Roskilde Fjord ved Hvide Klint (Halsnæs kommune), er et flydende shelter man kan booke. Specielt velegnet for havkajakgæster. (Foto: Henrik Numelin)

Turisterne efterspørger i stigende grad det lokale og det unikke.

Med internettet og øget kommunikation på tværs af grænser kan det meste kopieres.

Derfor bliver værdien af oplevelsen mere vigtig end selve aktiviteten, dvs. en seng at sove i.

Et eksempel så vi for et par år siden, hvor man på Airbnb kunne vinde en overnatning på Kronborg.

En overnatningsmulighed der fik meget stor interesse.

Selv om at man kunne betragte det som en enkelt stående gimmick, er det tydeligt, at det handler om at tappe ind på følelserne, når der tales om alternative overnatning.

LÆS OGSÅ: Kronik: Danmarks nye oplevelsesgeografi

Udfordring for myndighederne

Denne form for overnatning er således ofte finurlig i sit udtryk – om det er en ’hule’ tæt på jord, en hytte oppe i trætoppene, eller om arkitekturen er legende og trækker naturen og omgivelserne ind i overnatningen.

Man viser destinationens stedsans, dvs. områdets fysiske udtryk og natur, mødet med de lokale, oplevelser i området og de fortællinger, der er knyttet dertil. Til glæde for turisterne og til gavn for destinationen.

Men denne efterspørgsel skaber også udfordringer for kommunerne.

Den store udfordring er at få denne udbygning til at gå hånd i hånd – eller i det mindste ikke afvige alt for meget – fra planlovens landzonebestemmelser, sommerhusloven/campingreglementet og kommunens egen planlægning som eksempelvis lokalplaner og bevarende lokalplaner for landsbyerne.

Men også i forhold til de mange beskyttelsesinteresser, der i øvrigt gælder i det åbne land og de kystnære områder.

Gæsterne vil gerne betale for alternativ overnatning

Jo mere differentieret et produkt er, jo højere pris kan man tage. Alternative overnatningsformer adskiller sig ofte fra normen i sit udtryk og beliggenhed.

Værelsesprisen ligger således i den lidt højere ende.

Trætophytter i Norge og Sverige sælges i gennemsnit for DKK 4.000 per overnatning for 2-4 personer, men kan løbe op til mere end det dobbelte i ferier og på helligdage.

Prisen for lidt mere primitiv overnatning, fx Kolarbyn i Sverige, ligger på DKK 1.500 for 2 personer – og så skal man selv have mad og sovepose med.

Det tyske og engelske marked ligger lidt under de nordiske priser med en gennemsnitspris på DKK 2.000 per overnatning for 4 personer.

Der er kun få trætop-overnatningsmuligheder i Danmark og her ligger prisen fra DKK 3.000-5.000 for 2-4 personer. Overnatning i hængekøje ved Lillebælt koster DKK 1.400 per person.

Alternativ overnatning er ofte, hvad der betegnes som ’den lille turisme’.

Her er der tale om mindre tiltag så som B&B, bondegårds-ferier, mindre campingpladser osv. Derfor ses denne overnatningsform ofte som et supplement til andre indkomstkilder, fx skov- og landbrug.

Samspil mellem kommune og iværksætter

Uanset om den alternative overnatning etableres som hoved- eller som sidegeschäft, kommer man ikke uden om at skulle søge diverse tilladelser.

Den nye planlov giver øget mulighed for etablering af overnatning, om end denne kun har været i praksis i lidt mere end et år.

Det er derfor stadigvæk en udfordring for både kommuner og Staten at fortolke den nye brug af loven, ikke mindst med koncepter som alternative overnatningsformer, der ofte går ud over det gængse og ikke passer til standardtilladelser.

Den enkelte kommune har således en essentiel rolle som rådgiver gennem denne urskov af love og reglementer – fra planloven til kystbeskyttelsesloven, campingreglementet, mfl.

Kommunernes Teknik- og Miljøforvaltning har en dybdegående viden om selve lovgivningen såvel som forståelse for de politiske processer og hvor kommunen ønsker at bevæge sig hen.

Gennem et samarbejde mellem iværksætter og myndighederne – især tidligt i udviklingsforløbet – har iværksætteren mulighed for at tilpasse koncept og forretningsplan, så idéen til en alternativ overnatningsform kan blive til virkelighed.

Er en trætophytte et hotel?

Visualisering af Løvtag Treetop Hotel, der forventes at åbne med første hytte til 2019-sæsonen. (Illustration: Løvtag)

Visualisering af Løvtag Treetop Hotel, der forventes at åbne med første hytte til 2019-sæsonen. (Illustration: Løvtag)

Et eksempel er et nyt initiativ i Danmark er Løvtag Treetop Hotel, som kommer til at bestå af i ni trætophytter til udlejning i en mindre skov i Nordjylland.

Og projektet er et godt eksempel på, hvilke forhindringer man kan møde:

Hos Erhvervsstyrelsen blev projektet med trætophytterne kategoriseret som et hotel.

Der er ingen fast juridisk definition af hotel, men styrelsen satte krav om, at hytterne maksimalt må bygges 5 meter fra hinanden, at der skal være et måltid inkluderet i prisen, og at der udpeges et forplejnings- og receptionsområde.

Denne afgørelse faldt efter halvandet års dialog mellem virksomheden Løvtag, den lokale myndighed Mariagerfjord Kommune samt Erhvervsstyrelsen.

For iværksætterne bag Løvtag har kommunikationen med og opbakningen fra kommunen været alfa og omega i at bevare drivkraften og lysten til at fortsætte udviklingen af konceptet.

LÆS OGSÅ: Attraktionernes topscorere 2017

Fordele ved alternativ overnatning som pop-up

Alternativ overnatningsformer behøver ikke være permanente konstruktioner.

Der ligger nogle fordele ved at etablere ikke-permanente overnatningsløsninger. Enkeltstående arrangementer eller pop-up events har nemmere ved at få midlertidig tilladelse til overnatning end permanente løsninger.

En anden fordel, der er kommet frem i lyset i forbindelse med Løvtag-projektet, er, at ikke-permanente løsninger kan tiltrække flere investorer, da der kan tilbydes pant i individuelle huler, hytter, osv.

Ikke-faste installationer kan transporteres væk, hvis investeringen ikke går som forventet. Denne sikkerhed i investeringen har vist sig overraskende attraktiv.

Som nævnt tidligere er alternative overnatningsformer ofte placeret i naturskønne omgivelser, og hensyn til beskyttelse af naturen er derfor en vigtig faktor.

Små enheder, der etableres som ikke-permanente løsninger, efterlader et mere skånsomt fodspor, da området, der påvirkes, er mindre og naturen får mulighed for at genetablere sig, når enhederne er fjernet.

Naturbeskyttelsesloven, byggelinjer og andre restriktioner skal overholdes, men ikke-permanente løsninger giver flere muligheder for, at virksomheden og kommunen sammen kan finde frem til den optimale balance mellem benyttelse og beskyttelse.

Alternativ overnatning er et spændende område, som Danmark ikke rigtig har udforsket endnu og bl.a. i Nordsjælland ville det være et optimalt sted at sætte sig på dette marked – ikke mindst i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Fik du læst ...

Analyse

Frederik Cilius' kritik af SAS er et skoleeksempel på, at det kan betale sig at arbejde strategisk med Customer Experience Management, siger ekspert.

Analyse

Ved du, hvilke kommuner, der har flest turister? Se ranglisten for 2021 her.

Bag kampagnen

VisitMiddelfart er på kant med sandheden, når de kalder sig Europas mest bæredygtige destination, siger eksperter, Turisme.nu har talt med.

Masterclass

Turisme.nu introducerer masterclass, hvor fremtrædende eksperter deler indsigter og klæder dig på til at løse nogle af branchens vigtigste problemstillinger.